Rebranding

EURO-CORE now become ALONDAR.
In 20 secunds you will be forward to new website www.alondar.net

EURO-CORE przekształciło się w ALONDAR..
W ciągu 20 sekund zostaną Państwo przeniesieni na nową stronę www.alondar.net